ขนาดเส้นไหมและเข็มถัก

ไหมขนาดเส้น 4ply

ทางโรงงานลองใช้เข็มทอง 2 หัว เบอร์ 3/0 4/0,5/0 7/0 ถักไหมด้ายดีอินโดซิลค์ ซึ่งมีขนาดเส้นเท่ากับ 4ply หรือประมาณ 2 มิลลิเมตร   จากคลิปวีดีโอจะเห็นว่า 

  • เข็มโครเชต์ เบอร์ 3/0 4/0 ขนาดของโซ่จะพอดี(ขนาดที่ทางโรงงานแนะนำ) เหมาะสำหรับถักตุ๊กตา ถักกระเป๋า หรือถักกระเป๋าวายู หรือชิ้นงานอื่นๆทั่วไป
  • เข็มโครเชต์ เบอร์ 5/0 ขนาดของโซ่จะหลวมนิดหน่อย
  • เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0 ขนาดของโซ่จะหลวมมาก(ไม่แนะนำ)