Untitled Document

ขอทราบราคาไหมพรมแต่ละชนิดด้วย

อยากทราบราคาไหมพรมแต่ละชนิดด้วยคะว่าขายเป็นกิโลละเท่าไหร่เพื่อจะไดคำนวณถูกว่าควรซื้ออย่างละเท่าไหร่และชนิดไหนบ้างคะ

===============================================================

โดย : ณัฐธยาน์   เมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2557 [ Delete ]
ร้านสุภาพค้าด้าย : ขายส่ง ไหมพรมเป็นกิโล ไหมพรมแฟนซี นำเข้าราคาถูก

ผมแจ้งราคาไปทางเมล์แล้วนะครับ
โดย : webmaster   เมื่อ : 08 กุมภาพันธ์ 2557 [ Delete ]
ร้านสุภาพค้าด้าย : ขายส่ง ไหมพรมเป็นกิโล ไหมพรมแฟนซี นำเข้าราคาถูก

ขอด้วยค่ะ
โดย : nongeng   เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2557 [ Delete ]
ร้านสุภาพค้าด้าย : ขายส่ง ไหมพรมเป็นกิโล ไหมพรมแฟนซี นำเข้าราคาถูก

ขอราคาด้วยค่ะ
โดย : สุดารัตน์ สรสิทธิ์   เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2557 [ Delete ]
ร้านสุภาพค้าด้าย : ขายส่ง ไหมพรมเป็นกิโล ไหมพรมแฟนซี นำเข้าราคาถูก

ขอด้วยค่ะ
โดย : อรสิณียาพ์   เมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2557 [ Delete ]
ร้านสุภาพค้าด้าย : ขายส่ง ไหมพรมเป็นกิโล ไหมพรมแฟนซี นำเข้าราคาถูก

อรสิณียาพ์ : ผมส่งใบเสนอราคาไปทางเมล์แล้วนะครับ
โดย : webmaster   เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2557 [ Delete ]
ร้านสุภาพค้าด้าย : ขายส่ง ไหมพรมเป็นกิโล ไหมพรมแฟนซี นำเข้าราคาถูก

สุดารัตน์ สรสิทธิ์ : ผมส่งใบเสนอราคาไปทางเมล์แล้วนะครับ
โดย : webmaster   เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2557 [ Delete ]
ร้านสุภาพค้าด้าย : ขายส่ง ไหมพรมเป็นกิโล ไหมพรมแฟนซี นำเข้าราคาถูก

nongeng : ผมส่งใบเสนอราคาไปทางเมล์แล้วนะครับ
โดย : webmaster   เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2557 [ Delete ]
ร้านสุภาพค้าด้าย : ขายส่ง ไหมพรมเป็นกิโล ไหมพรมแฟนซี นำเข้าราคาถูก

ร่วมตอบคำถาม

รายละเอียด : *
ชื่อผู้ตอบ: *
อีเมล์ : *
Code :   *

ร้านสุภาพค้าด้าย จำหน่าย ไหมพรม ไหมพรมถัก ไหมพรมขนแกะ
โทรศัพท์ สาขาขอนแก่น 08-6640-8831 สาขานครปฐม 08-5150-9720
E-mail nntex@hotmail.com